Thạch An: Hội liên hiệp phụ nữ huyện tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 20/12 Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thạch An đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có đại diện lãnh đạo tỉnh hội Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Cao Bằng, lãnh đạo thường trực huyện ủy, các ngành đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn. Chủ tịch, phó chủ tịch hội phụ nữ 16 xã, thị trấn và các chi hội trực thuộc.

Năm 2018 thực hiện chủ đề thi đua “Phụ nữ Thạch An đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do nghị quyết đại hội các cấp đề ra gắn với thực hiện an toàn thực phẩm”. Hội liên hiệp phụ nữ huyện Thạch An đã căn cứ tình hình thực tế của huyện chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tới các cấp hội và xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả. Trong năm 100% các cấp hội cơ sở đã tổ chức quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giáo dục chính trị tư tưởng cho 100% cán bộ hội  và 95% hội viên phụ nữ . Tổ chức thành công lễ phát động “Tháng hành động thực hiện sản xuất - kinh doanh - tiêu dùng thực phẩm an toàn” tại trung tâm thị trấn Đông Khê với trên 600 lượt người được nghe, đã có 20 gian hàng sản phẩm sạch với trên 70 loại sản phẩm được trưng bày, 05 cá nhân đăng ký cam kết thực hiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

 Phối hợp với đồn biên phòng Đức Long tổ chức gây quỹ “cùng em vượt khó” được trên 21 triệu đồng tặng 42 cháu là con em hội viên phụ nữ nghèo dịp khai giảng năm học mới. BCH hội liên hiệp phụ nữ huyện đóng góp được trên 15 triệu đồng mua trâu giống tặng hội viên phụ nữ nghèo xã Lê Lai. Hỗ trợ xây dựng được 02 nhà mái ấm tình thương ở xã Lê Lai và xã Trọng Con mỗi nhà trị giá 15 triệu đồng. Xây dựng được một mô hình điểm “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới” tại xóm Nà Danh xã Lê Lai. Vận động hội viên tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới, phát quang đường làng, ngõ xóm được trên 4.500 công lao động, góp trên 140 triệu đồng, hiến 569m2 đất làm đường giao thông nông thôn, giải phóng mặt bằng trạm y tế xã, nhà văn hóa thôn và mua vật liệu, sắm vật dụng cho thôn bản. Các cơ sở Hội giúp 32 hộ gia đình hội viên thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều. Trong năm phát triển được 171 hội viên mới. Giới thiệu 42 hội viên ưu tú cho đảng. 154/164 chi hội có quỹ Hội, không có cơ sở hội xếp loại yếu.

Năm 2019, Hội LHPN huyện tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương hội, tỉnh hội phát động. Tuyên truyền vận động hội viên học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Hội LHPN huyện Thạch An đã khen thưởng cho 03 tập thể, 22 chi hội và 25 cá nhân đạt thành tích suất sắc trong hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2018. Hội nghị đã phát động thi đua và tiến hành ký giao ước thi đua năm 2019.

 

                                                                                                                                                                                                                                             Thực hiện: Kim Oanh - Trần Nhung