Thạch An: Bế mạc kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng 19/12 Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Thạch An khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Thảo luận tại tổ và thảo luận chung tại hội trường, tham góp ý kiến vào các báo cáo và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Chất vấn và trả lời chất vấn các ý kiến kiến nghị của cử tri. Tham dự có 26/29 đại biểu HĐND huyện.

Đồng chí Triệu Thị Thiết chủ tịch HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 phát biểu tại kỳ họp

Năm 2018 HĐND huyện Thạch An đã tổ chức thành công 03 kỳ họp. Tại các kỳ họp đã xem xét thảo luận 28 báo cáo, ban hành 11 nghị quyết quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Thường trực hội đồng nhân dân huyện và các ban của hội đồng nhân dân thực hiện 18 cuộc giám sát và giám sát chuyên đề. Các tổ đại biểu thực hiện tiếp xúc cử tri tại 33 điểm với 1.940 cử tri tham gia với trên 132 ý kiến kiến nghị. Trong đó có 01 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề về lĩnh vực giáo dục tại 03 xã Miền tây của huyện.

Các đại biểu dự kỳ họp

Sau khi nghe 18 báo cáo đánh giá, 05 tờ trình dự thảo nghị quyết. Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện đã giành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận. Có 22 lượt ý kiến bổ sung và hoàn thiện nội dung các báo cáo của UBND huyện và các Ban HĐND huyện trình tại kỳ họp. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm: không có đại biểu nào có phiếu tín nhiệm thấp dưới 50%.

Kỳ họp cũng tiến hành các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn; nghe lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan, đơn vị chuyên môn tiếp thu giải trình, làm rõ các vấn đề được các đại biểu đề cập. Tại kỳ họp các ý kiến chất vấn chủ yếu liên quan đến việc chậm đền bù trong giải phóng mặt bằng tại 03 công trình trọng điểm của huyện. Việc xử lý môi trường tại bãi thu gom rác thải tập trung của huyện ở thôn Rằng Kheo xã Lê Lai chưa triệt để gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân sống xung quanh khu vực. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất còn chậm và kéo dài.

Toàn cảnh kỳ họp 

 Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, trách nhiệm kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Thạch An đã Bế mạc hoàn thành chương trình theo kế hoạch đề ra. Kỳ họp đã thông qua 5 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án bổ xung ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019. Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ, kinh phí hoạt động năm 2019 của hội đồng nhân dân huyện khóa XIX.

                                 

                                                                                                                                                                                                                                      Thực hiện: Kim Oanh - Mỹ Hảo