Thach An Khai mạc kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng 18/12 Hội đồng nhân dân huyện Thạch An khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 9, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND huyện, kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm  2018 và phương hướng nhiệm vụ  năm 2019. Tham dự có 26/29 đại biểu HĐND huyện. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh – Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, đại biểu HĐND tỉnh bầu tại địa phương dự kỳ họp.

Đồng chí Triệu Thị Thiết Chủ tịch hội đồng nhân dân huyện khóa XIX khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân bầu (phê chuẩn) khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Xem xét, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu dự kỳ họp 

Năm 2018 kinh tế xã hội của huyện Thạch An tiếp tục phát triển. 16/19 chỉ tiêu đạt theo kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 34/34 triệu đồng/ha. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 15.936,5 tấn đạt 103,4% kh. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có 4 xã đạt 10 tiêu chí trở lên, 10 xã đạt từ 6 đến 9 tiêu chí. Bình quân toàn huyện đạt  9,7 tiêu chí, tăng 01 tiêu chí so với năm 2017. Các lĩnh vực Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; Công tác xây dựng chính quyền, quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng. Chế độ, chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân được quan tâm và đạt nhiều kết quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,32%;  99,8% dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%kh. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 65,5%. Công tác quân sự, quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên.

 

Đồng chí Hoàng Văn Thạch Bí thư huyện ủy Thạch An phát biểu tại kỳ họp

Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Thạch An khóa XIX diễn ra trong 2 ngày (18 và 19/12). Theo chương trình, trong ngày làm việc tiếp theo (19/12/2018), HĐND huyện sẽ tổ chức thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn và thông qua các dự thảo Nghị quyết./.

                                                                                                                                                                                                                                               Thực hiện: Kim Oanh - Mỹ Hảo