Thạch An: Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 52

Ngày 29/1, tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thạch An, trường chính trị Hoàng Đình Giong phối hợp với Huyện ủy Thạch An tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 52. Tham dự có 70 học viên là cán bộ công chức, viên chức đương nhiệm và dự nguồn các cơ quan, đơn vị huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Theo kế hoạch, lớp học sẽ diễn ra trong khoảng 10 tháng với hình thức học không tập trung địa điểm tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Theo đó, các học viên sẽ được học tập nghiên cứu 7 học phần gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Tình hình nhiệm vụ của địa phương; Các học viên thực hiện nghiên cứu thực tế cuối khóa, ôn thi tốt nghiệp, viết khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp.

Thông qua lớp học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuẩn hóa đội ngũ lãnh đạo quản lý các trường học và cán bộ dự nguồn các phòng, ban theo quy định. Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ  lãnh đạo quản lý. Đây sẽ là cơ sở lý luận giúp học viên vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn công tác nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tổ chức thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, cơ sở.

                                                                         Thực hiện: Thùy Dương, Mỹ Hảo