Thạch An: Triển khai các văn bản pháp luật quý III năm 2018

Ngày 29/11, huyện Thạch An tổ chức triển khai, tuyên truyền các văn bản pháp luật quý III năm 2018. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang, các đồng chí báo cáo viên, bí thư, chủ tịch, cán bộ tư pháp hộ tịch, địa chính và chỉ huy trưởng quân sự, trưởng công an 16 xã thị trấn.

Ông Ngô Thế Mạnh Phó chủ tịch UBND huyện Thạch An phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã quán triệt các nội dung gồm: Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14; Luật an ninh mạng số 24/2018/QH14; Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 và Ba văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc: Nghị định thư về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc; Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc;  nội dung, ý nghĩa của việc ký kết, thực thi ba văn kiện pháp lý, ý nghĩa của việc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc đất liền Việt Nam – Trung Quốc.

Các đại biểu dự hội nghị

Huyện yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu toàn bộ nội dung, tiếp tục triển khai, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và nhân dân hiểu được các văn bản pháp luật mới ban hành. Góp phần chấp hành nghiêm, thực hiện tốt các văn bản quy định của đảng và nhà nước. Đối với báo cáo viên cần đổi mới phương pháp, kỹ năng truyền đạt đầy đủ nội dung các văn bản luật đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, phân tích, liên hệ thực tiễn tại địa phương nhằm đưa luật đi vào cuộc sống./.

                                                                                                                                                                              Thực hiện: Thu Hằng – Trần Nhung