Thạch An: Hội nghị giao ban giữa thường trực HĐND huyện với HĐND các xã thị trấn lần thứ 2 năm 2018

Ngày 15/11 HĐND huyện Thạch An đã tổ chức Hội nghị giao ban giữa thường trực HĐND huyện với thường trực HĐND các xã thị trấn lần thứ 2 năm 2018,  nhằm đánh giá kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018. Đồng thời cùng trao đổi kinh nghiệm hoạt động hội đồng nhân dân với chủ đề một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp của hội đồng nhân dân.

10 tháng đầu năm 2018 thường trực HĐND huyện và thường trực HĐND các xã, thị trấn đã duy trì tốt chế độ giao ban định kỳ, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa thường trực HĐND với UBND và UBMTTQ huyện và các cơ quan chuyên môn. Thường trực HĐND huyện và 2 ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện đã tham gia các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, tổ chức thành công kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX bất thường và cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2018. Chỉ đạo di chuyển thành công địa điểm họp chợ Đông Khê từ chợ cũ sang chợ mới. Tăng cường các hoạt động giám sát theo kế hoạch, cụ thể là giám sát việc thực hiện nghị quyết số 52 của HĐND huyện về ban hành định mức hỗ trợ kinh phí di chuyển chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở trên địa bàn huyện. Giám sát tình hình thực hiện công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa huyện và việc triển khai thực hiện một số chính sách dân tộc trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến nay. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các xã, thị trấn, việc quản lý và bảo vệ rừng, công tác quy hoạch quản lý và cấp phép xây dựng nhà ở trên địa bàn huyện. Thường trực HĐND huyện và các tổ đại biểu HĐND huyện đã tổ chức 1 đợt tiếp xúc cử tri tại 16 điểm trên địa bàn với 940 cử tri tham gia. Tổng hợp được 245 ý kiến kiến nghị trong đó có 180 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp xã giải quyết, 62 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp huyện và 03 ý kiến thuộc cấp tỉnh giải quyết. Thực hiện tiếp 5 lượt công dân, nhận 5 đơn thư, các đơn thư đã được gửi đến các ngành liên quan xem xét giải quyết. Đối với hoạt động của HĐND các xã, thị trấn tiến hành 15 cuộc giám sát chuyên đề như giám sát công tác chi trả các chế độ cho học sinh và các khoản thu - chi từ phụ huynh theo nghị quyết của HĐND xã quy định; Giám sát công tác khám chữa bệnh tại các trạm y tế xã, tình hình tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân được duy trì thường xuyên.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn chưa thực sự mang lại hiệu quả như mong đợi, vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Trong hoạt động chất vấn còn có những vấn đề chưa được “truy vấn đến cùng” để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục. Việc theo dõi giám sát thực hiện “lời hứa” chưa chặt chẽ nên phần nào làm giảm hiệu lực, hiệu quả của hoạt động chất vấn tại các kỳ họp. Vì vậyhội nghị lần này đã giành thời gian để đại biểu thảo luận, tập trung trao đổi những giải pháp hay, những kinh nghiệm quý trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp của hội đồng nhân dân.  Những đề xuất kiến nghị với cơ quan nhà nước cấp trên để các kiến nghị của cử tri được thực hiện ngày một có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện, các tổ đại biểu HĐND huyện và thường trực HĐND các xã, thị trấn tiếp tục làm tốt công tác điều hành, phối hợp hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quy định. Thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề về các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2018. Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước, trong và sau các kỳ họp, đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả./.

 

                                                                                                                                                                                                            Thực hiện: Kim Oanh - Mỹ Hảo