Thạch An: Triển khai nhiệm vụ năm học mới 2018 – 2019

Ngày 30/8 huyện Thạch An đã tổ chức tổng kết năm học 2017 – 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Tham dự có lãnh đạo thường trực Huyện Ủy, HĐND, UBND, các ngành đoàn thể của huyện, thủ trưởng một số cơ quan đơn vị, lãnh đạo các xã, thị trấn. Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn và các giáo viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở.

Năm học 2017 – 2018 ngành giáo dục và đào tạo huyện đã triển khai nhiều giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Một trong những hoạt động cốt lõi để nâng cao chất lượng giáo dục là huyện đã tiến hành rà soát, xây dựng quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống trường lớp tại các điểm trường, lớp lẻ, đảm bảo việc điều tiết, giảm tải số học sinh đối với các trường lớn đáp ứng nhu cầu dạy và học và các hoạt động giáo dục khác theo tinh thần đổi mới. Toàn huyện đã giảm được 3 điểm trường lớp lẻ. Hiện nay huyện Thạch An có 43 trường học từ bậc học mầm non đến THPT, trong đó có 11 trường mầm non, 13 trường Tiểu học, 16 trường THCS và phổ thông cơ sở, 01 trường PTDT nội trú. 02 trường Trung học phổ thông; 01 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Có 16 trung tâm học tập cộng đồng.  Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đối với trẻ mẫu giáo đạt 99%. 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ,100% nhóm, lớp tổ chức học 2 buổi/ngày. Kết quả xếp loại năng lực và phẩm chất: Cấp tiểu học đạt tỷ lệ tốt từ 58% trở lên. Xếp loại học lực, hạnh kiểm cấp Trung học cơ sở: Loại hạnh kiểm tốt đạt 74,2%, học lực khá giỏi trên 41%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào trung học phổ thông hàng năm đạt khoảng 70%. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 tại thời điểm tháng 12 năm 2017. Toàn huyện có 04 trường học đạt chuẩn quốc gia. Trong năm học vừa qua, đã có nhiều học sinh tham gia và đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa các cấp, trong đó có 24 em đạt giải cấp tỉnh.

Toàn ngành hiện có 636 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, huyện luôn chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên.  Năm học qua 100% cán bộ quản lý, giáo viên hoàn thành việc bồi dưỡng thường xuyên. 100% giáo viên các cấp học đạt trình độ đào tạo chuẩn trở lên.

 Trong đó số giáo viên có trình độ trên chuẩn: Mầm Non: 74,5%, Tiểu học: 73,6%, THCS: 60%. Số giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc Mầm non là 03 đồng chí. Trong năm học đầu tư xây mới được 17 điểm trường, cải tạo sửa chữa được được 04 trường học, tham mưu, phối hợp thực hiện tốt việc mua sắm trang thiết bị cho 3 bậc học đảm bảo tương đối đầy đủ đáp ứng yêu cầu dạy và học trong tình hình mới.

Năm học 2018- 2019  Ngành giáo dục và đào tạo huyện Thạch An Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, đổi mới mạnh mẽ các yếu tố của giáo dục để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục theo mục tiêu nghị quyết số 29 - NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Quan tâm giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống, giáo dục pháp luật, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân, giáo dục thể chất, kiến thức quốc phòng - an ninh và hướng nghiệp cho học sinh; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện. Nâng cao chất lượng công tác thi, kiểm tra, đánh giá, triển khai đổi mới cơ chế quản lý trong các trường phổ thông. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, chất lượng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Hội nghị đã khen thưởng cho 21 tập thể và 403 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến và 45 chiến sỹ thi đua cơ sở. Cũng trong dịp này 2 tập thể và 3 cá nhân được UBND tỉnh tặng giấy khen, bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong 02 năm học 2016 - 2018./.

                                          

                                                                                                                                                                                                             Thực hiện: Kim Oanh – Mỹ Hảo