Thạch An: Hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 6 năm 2018

Ngày 12/7, Ban Tuyên giáo huyện Thạch An tổ chức Hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 6 năm 2018 và định hướng trong thời gian tới.

Hội nghị báo cáo viên thường kỳ năm 2018

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã được thông tin một số nội dung: Báo cáo về “Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng; Kết quả công tác kiểm tra giám sát năm 2017 và 5 tháng đầu năm 2018; phương hướng nhiệm vụ thời gian tới; Quy định số 01-QĐ/TW, ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị quy định trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng. Công tác chuẩn bị di chuyển địa điểm họp Đông Khê từ chợ cũ sang chợ mới. Bản chất và mối quan hệ giữa các nước lớn hiện nay, đặt ra vấn đề và giải pháp của Việt Nam; Tình hình Triều Tiên thời gian gần dây; quan hệ Triều Tiên với các nước. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quá trình chuẩn bị và một số nội dung về Dự án Luật đợn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, kịp thời nắm bắt thông tin mới và chính xác trong toàn hệ thống chính trị. Qua đó góp phần đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, báo cáo viên những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện./. 

 

                                                          Thực hiện: Mỹ Hảo, Thu Hằng