Công khai Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Thạch An

Số ký hiệu: Số:114/QĐ-UBND tinh
Ngày ban hành: ngày 08/02/2018
Người ký:
Lĩnh vực văn bản: Quyết Định
Đính kèmDung lượng
PDF icon về việc phê duyệt sử dụng đất.PDF4.25 MB