Công khai Quy hoạch sử dụng đất của huyện Thạch An

Số ký hiệu: 2483
Ngày ban hành: ngày 22/12/2017
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Lĩnh vực văn bản: Công Văn
Đính kèmDung lượng
PDF icon Quy hoạch sử dụng đất5.95 MB