Thạch An Kiêm tra tinh hình phát triển kinh tế xã hội tại xã Kim Đồng

Ngày 17/3 Đoàn công tác của huyện ủy Thạch An do đồng chí Nông Văn Chiêm, Bí thư huyện ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội 03 tháng đầu năm 2017 tại xã Kim Đồng. Cùng đi với đoàn có các đồng chí là ủy viên ban thường vụ huyện ủy, Các Ban xây dựng đảng và lãnh đạo một số cơ quan đơn vị.

Các trung tậm huyện lỵ 20 km, xã Kim Đồng có 12 xóm, 735 hộ, 3175 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm 53,6%. 03 tháng đầu năm Đảng ủy xã đã tổ chức 03 hội nghị Ban chấp hành, tại các kỳ họp BCH đã thông qua chương trình công tác đảng ủy năm 2017, chương trình kiểm tra giám sát, nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Lập 03 hồ sơ kết nạp đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị, chỉ đạo việc bầu trưởng thôn tại 12 thôn bản. Quy hoạch chuẩn bị nhân sự cho Đại hội CCB và Đại hội đoàn thanh niên công sản HCM nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trong sản xuất nông nghiệp: Lúa xuân gieo trồng được 40ha đạt 95%kh, Ngô xuân: đạt 110,6ha đạt 96%kh. Tích cực chỉ đạo nhân dân nạo vét mương phai đảm bảo đủ nước tưới cho sản xuất. Chăn nuôi ổn định, thường xuyên tuyên truyền bà con tiêm phòng cho gia súc gia cầm nên không có dịch bệnh lớn xảy ra. 17 hộ cam kết 100% di dời chuồng trại ra xa nhà ở năm 2017. Công tác quản lý bảo vệ rừng luôn được duy tốt không có tình trạng khai khác gỗ trái phép xảy ra. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản đúng mục tiêu, đúng tiến độ. Số hộ đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa đạt 723/741 hộ, 12/12 làng đăng ký danh hiệu làng văn hóa.  Thực hiện và giải quyết tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Tuy nhiên tình hình buôn bán ma túy diễn biến phức tạp, số người nghiện ma túy trên địa bàn ngày một gia tăng, Việc tranh chấp đất rừng giữa hai thôn Khuổi Đẩy và Khuổi Ngọong mặc dù đã được thụ lý giải quyết song tranh chấp vẫn xảy ra.

Tại hội nghị đoàn công tác của huyện và lãnh đạo các cơ quan đơn vị đã phát biểu tham góp ý kiến nhằm giúp xã tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đang tồn tại. Đồng thời yêu cầu xã tiếp tục tập trung chỉ đạo nhân dân chuẩn bị tốt các điều kiện cho thu hoạch vụ xuân và sản xuất vụ mùa, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất Nông Lâm Nghiệp. Tập trung triển khai cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Xác định các cây trồng thế mạnh của địa phương đưa vào sản xuất để nâng cao thu nhập cho nhân dân. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo mục tiêu đề ra./.

                                       

                                                                                                                                                                                                     Thực hiện: Kim Oanh