Thạch An: Đoàn đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Đức Thông Trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện, xã khóa XIX

Ngày 23/11/2016 Tại UBND xã Đức Thông, Đoàn Đại biểu HĐND huyện Thạch An thuộc tổ bầu cử số 6 và đại biểu HĐND xã tổ bầu cử số 3 đã có buổi tiếp xúc với 50 đại biểu cử tri của xã Đức Thông Thạch An trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện, xã khóa XIX.

Tại buổi tiếp xúc đại biểu cử tri đã được nghe Đoàn đại biểu HĐND huyện, xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của  huyện và xã 10 tháng đầu năm, phướng hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016, Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND hai cấp, và việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2 HĐND huyện, xã. Thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIX .

Là một xã vùng sâu vùng xa của huyện, Đức Thông có 435 hộ, 1968 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Tại đây đại biểu cử tri cũng đã có nhiều ý kiến kiến nghị, các vấn đề liên quan đến đường điện, còn một số hộ dân chưa được đầu tư về điện lưới, phải dùng điện tự kéo nên gây nguy hiểm cho trâu bò và người dân. Một số tuyến giao thông nông thôn do nhân dân tự mở đề nghị được nhà nước hỗ trợ về cát, xi măng tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi. Một số đất ruộng đã đo đạc song chưa được cấp bìa đỏ, người dân họp chợ chưa quy củ còn bày bán hàng tràn lan gây ảnh hưởng đến giao thông. Tình hình ma túy còn nhiều diễn biến phức tạp.

Đoàn đại biểu HĐND huyện và xã đã phát biểu tiếp thu, giải đáp những ý kiến thắc mắc của cử tri thuộc thẩm quyền. Tổng hợp các ý kiến liên quan đến chế độ chính sách lên cấp trên xem xét giải quyết./.

 

                                                                           Thực hiện: Kim Oanh – Tuấn Anh