Huyện ủy

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY

STT Họ Và Tên  Chức danh  Số điện thoại 
1 Hoàng Văn Thạch  Bí thư Huyện ủy 02063840137
2 Nông Hùng Hải  Phó Bí thư Huyện ủy   
3   Ban Tổ chức Huyện ủy   
4 Đoàn Văn Tiểu  Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra   
5 Nông Anh Văn  Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy    
6 Nông Thanh Toại  Trưởng Ban dân vận   
7 Nông Tiến Quỳnh  Chánh văn phòng Huyện ủy  02063840143