Huyện ủy

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Hoàng Văn Thạch 

Bí thư huyện ủy

02063.840.137

2

Nông Hùng Hải 

Phó bí thư huyện ủy

02063.840.

3

Nông Tiến Quỳnh 

Chánh VP huyện ủy

02063.840.143