Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
66/NQ-HĐND Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công 2022 huyện Thạch An
Lượt xem: 1
17/12/2021
số 64/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bối trí nguồn kinh phí ngân sách địa phương ủy thác qua phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thạch An để cho vay vốn đối với người nghèo và các đối tượng chính sách
Lượt xem: 1
17/12/2021
Số 62 / NQ - HĐND Nghị quyết về việc giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn huyện
Lượt xem: 1
17/12/2021
Số 60/ NQ-HĐND Nghị quyết về việc Bãi bỏ Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của UBND huyện Thạch An
Lượt xem: 1
17/12/2021
Số 59/ NQ-HĐND Nghị quyết ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022
Lượt xem: 1
17/12/2021
Số 35-36/ NQ-HĐND NQ Phê chẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã Trọng Con, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 1
16/07/2021
Số 33-34/ NQ-HĐND NQ Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã Quang Trọng, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 1
16/07/2021
Số 31-32/ NQ-HĐND NQ Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã Lê Lai, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 1
16/07/2021
Số 29-30/ NQ-HĐND NQ Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã Minh Khai nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 1
16/07/2021
Số 27-28 /NQ-HĐND NQ Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch , Phó Chủ tịch HĐND xã Đức Xuân nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 1
16/07/2021
123
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready