Tổng số: 608
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
1970/UBND-VP Công văn Về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII
Lượt xem: 0
05/12/2022
1962/KH-UBND Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện Thạch An
Lượt xem: 0
02/12/2022
1915/UBND-VP Về việc báo cáo việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.
Lượt xem: 0
24/11/2022
1907/UBND-VP Về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 04/11/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 0
23/11/2022
1885/UBND-VP Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, công chức xã, thị trấn; chính quyền cơ sở năm 2022
Lượt xem: 0
18/11/2022
604/CTr-UBND Chương trình Công tác trọng tâm tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Thạch An
Lượt xem: 0
17/11/2022
597/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài năm 2022 trên địa bàn huyện Thạch An
Lượt xem: 0
16/11/2022
3675/QĐ-UBND Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
16/11/2022
1715/UBND-VP Về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 0
28/10/2022
538/CTr-UBND Chương trình Công tác trọng tâm tháng 11 năm 2022 của UBND huyện Thạch An
Lượt xem: 0
17/10/2022
12345678910...
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready