Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 245
  • Trong tuần: 2 549
  • Tất cả: 299416
Lượt xem: 45

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 7 (CHUYÊN ĐỀ)

Ngày 15/9 Hội đồng nhân dân huyện Thạch An khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) nhằm xem xét, thông qua các Nghị quyết chuyên đề có tác động quan trọng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí Triệu Thị Thiết phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh bầu tại địa phương dự và chỉ đạo kỳ họp.

Toàn cảnh kỳ họp

Kỳ họp đã thông qua các tờ trình: Tờ trình số 113/TTr -UBND ngày 8/9/2022  của UBND huyện về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An giai đoạn 2022 - 2035, tỷ lệ 1/2000; Tờ trình số 115/TTr - UBND ngày 11/9/2022 về việc điều chỉnh bổ xung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương huyện Thạch An (lần 2); Thông qua tờ trình số 116/TTr - UBND về việc điều chỉnh, bổ xung kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 2); Tờ trình số 117/TTr - UBND về việc đề nghị phê chuẩn điều chỉnh, bổ xung quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021.

Đồng chí Triệu Thị Thiết phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp

Theo đó đồ án lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đông Khê giai đoạn 2022 - 2035 là khu vực trung tâm thị trấn Đông Khê. Quy mô trên 304ha, dân số năm 2022 là 4.570 người, đến 2035 dự báo trên 6 nghìn người. Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm cụ thể hóa tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện để sử dụng quỹ đất hợp lý, xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp, nâng cấp đô thị thị trấn Đông Khê, tiến tới đáp ứng tiêu chí đô thị loại V và phấn đấu một số tiêu chí đạt đô thị loại IV.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương huyện Thạch An đã được thông qua tại nghị quyết số 58 ngày 28/10/2021 và nghị quyết số 67 ngày 17/12/2021 của HĐND huyện. Tuy nhiên có một số danh mục dự án không còn phù hợp. Để từng bước thực hiện tốt công tác quy hoạch, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị điều chỉnh, bổ xung, góp phần bảo đảm nguồn lực thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 của HĐND huyện. Đảm bảo bố trí đủ vốn, tập trung đầu tư vào các dự án trọng tâm, trọng điểm đồng bộ, sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả thực tế, phù hợp với khả năng thực hiện và nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước ở địa phương.

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp

Hội đồng nhân dân huyện cũng đã xem xét các tờ trình của UBND huyện về đề nghị HĐND huyện phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021; Dự thảo nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Thạch An lần (thứ 2).

Sau khi nghe Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện, đối với các văn bản trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện (Chuyên đề) khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi, tham góp ý kiến, biểu quyết nhất trí thông qua 04 nghị quyết đã trình tại kỳ họp. Đây là những dự án quan trọng trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và dân sinh trên địa bàn huyện./.

 

Thực hiện: Kim Oanh - Thu Hằng

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready