Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 257
  • Trong tuần: 2 561
  • Tất cả: 299428
Lượt xem: 34

BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2022

Chiều ngày 10/8 trung tâm chính trị huyện Thạch An đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 60 học viên.

Sau 03 ngày học, các học viên được học tập các chuyên đề về: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa binh” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với Việt Nam; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Chuyên đề về phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự về và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Các học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành

chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4

 Sau khi học tập nghiên cứu các chuyên đề, học viên viết bài thu hoạch. Các học viên có tinh thần thái độ học tập nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy lớp học. Bài kiểm tra thu hoạch đạt kết quả tốt. Trên cơ sở đó các học viên nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, phòng chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch. Vận dụng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị , địa phương vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội.

Kết thúc lớp học, 100% học viên được nhận chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4./.

 

Thùy Dương,Trần Nhung - Trung tâm VH&TT

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready