Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 234
  • Trong tuần: 2 538
  • Tất cả: 299405
Lượt xem: 9

PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG THỊ TRẤN ĐÔNG KHÊ ĐẠT ĐÔ THỊ LOẠI V VÀO NĂM 2025

Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành đảng bộ huyện Thạch An khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông qua dự thảo nghị quyết về phát triển đô thị trên địa bàn huyện đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Thu Hằng)

Theo đó phát triển đô thị phải dựa trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt; bảo đảm sự phát triển cân đối giữa các khu vực, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trước mắt tập trung vào khu vực nội thị với không gian khoa học, đồng bộ, hiện đại. Gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa khu vực phát triển nội thị với ngoại thị; giữa phát triển đô thị với xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò động lực của đô thị với khu vực nông thôn; đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội với cấp độ thích hợp; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và văn minh đô thị; bảo vệ và cải thiện môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh; sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, hợp lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong phát triển đô thị.

 Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa tại thị trấn Đông Khê với mục tiêu đến năm 2025 thị trấn Đông Khê đạt được tiêu chí đô thị loại V. Đến năm 2030 đáp ứng được một số tiêu chí đô thị loại IV và rà soát một số trung tâm xã đáp ứng được một số tiêu chí đô thị loại V; Tỷ lệ đô thị hoá của huyện đến năm 2025 đạt 29% trở lên, đến năm 2030 đạt trên 33,55%. Tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đến năm 2025 đạt khoảng 9,7%; đến năm 2030 đạt khoảng 10,7 %; Tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đến năm 2025 đạt khoảng 11%, đến năm 2030 đạt khoảng 15%; Diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đến năm 2025 đạt khoảng 3m2, đến năm 2030 đạt khoảng 4m2; Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị trên tổng các tuyến phố đến năm 2025 đạt khoảng 14%, đến năm 2030 đạt khoảng 30%; Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật đến năm 2025 đạt khoảng 7%, đến năm 2030 đạt khoảng 10%.

 

Một góc thị trấn Đông Khê ngày nay

Để đạt được mục tiêu đề ra huyện yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyền truyền về phát triển đô thị, nhất là quy hoạch chung đô thị đến các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân để mọi người dân hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm trong xây dựng và phát triển đô thị; Đẩy mạnh xây dựng kế cấu đô thị, hoàn chỉnh các quy hoạch, kế hoạch, đề án trọng điểm và theo các giai đoạn như: Giai đoạn 2022 -2023 hoàn thành các nội dung lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đông Khê, lập và ban hành quy chế quản lý kiến trúc. Quy hoạch chi tiết khu dân cư, tái định cư; Giai đoạn 2024 - 2025 hoàn thành việc triển khai thực hiện tốt quy chế quản lý kiến trúc đô thị; Giai đoạn 2025 - 2030 phấn đấu thị trấn Đông Khê đạt một số tiêu chí đô thị loại IV. Rà soát, định hướng đầu tư một số xã đạt một số tiêu chí đô thị loại V vào năm 2030.

Xây dựng hạ tầng một số tuyến đường nội thị thị trấn theo quy hoạch; Các tuyến đường tỉnh lộ 209 đoạn kết nối với thị trấn Đông Khê, Xây dựng khu xử lý nước thải của thị trấn, bến xe khách, nâng cấp cải tạo hệ thống cấp nước, viễn thông, điện, đèn chiếu sáng, khuôn viên công cộng, hệ thống cây xanh...

Xây dựng và thực hiện nghiêm Quy chế quản lý kiến trúc đô thị trong hoạt động xây dựng, chỉnh trang, phát triển đô thị nhằm định hướng sự phát triển đô thị nhất quán trên tất cả các mặt, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai và xây dựng. Quy định trách nhiệm phối hợp giữa các ngành, các xã, thị trấn trong việc lập, triển khai thực hiện xây dựng theo Quy hoạch và quản lý kiến trúc đô thị.

Căn cứ chương trình phát triển đô thị được phê duyệt, nguồn thu ngân sách hàng năm và khả năng huy động từ các nguồn vốn khác, UBND huyện và các xã, thị trấn chủ động lập kế hoạch đầu tư theo các giai đoạn, xây dựng danh mục các công trình trọng tâm, trọng điểm phát triển hạ tầng đô thị; quán triệt phương châm nguồn thu từ đô thị và từ đất đô thị tập trung để phát triển đô thị. Trong đó, ngân sách nhà nước ưu tiên đầu tư các công trình kết nối, tạo sức lan tỏa lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong phổ biến, tuyên truyền pháp luật về đô thị và phát triển đô thị để nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và đồng thuận của đoàn viên, hội viên, nhân dân. Nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân để phản ánh kịp thời với tổ chức Đảng, chính quyền, làm tốt công tác dân vận. Phối hợp tốt trong giải quyết những vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất. Góp phần xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, tạo thuận lợi khi nhà nước có chủ trương thu hồi đất để xây dựng và phát triển các công trình đô thị./.

 

  Kim Oanh: Trung tâm VH & TT

 

 

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready